Vedieme Vaše účtovníctvo

Ďalšie služby:

Spoločnosť, pri plnení základných zákonných povinností, zabezpečuje za klienta komunikáciu s daňovými úradmi, Sociálnou a zdravotnými poisťovňami, s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, vrátane zabezpečenia plynulého chodu výkonu kontroly štátnymi a inými oprávnenými orgánmi.

Vďaka flexibilite spoločnosti vedieme a vieme zabezpečiť vedenie účtovníctva aj ďalších firiem z celého Slovenska. Zároveň zabezpečujeme vedenie účtovníctva pre slovenské spoločnosti so zahraničnou majetkovou účasťou.

Naša spoločnosť je nápomocná aj pri komunikácii s finančnými inštitúciami. Pripravujeme podklady potrebné k schváleniu bankových úverov, osobne sa zúčastňujeme pri procese samotného schvaľovania úverov.

Ponuka služieb

1.  Jednoduché účtovníctvo

Viac info

2.  Podvojné účtovníctvo

Viac info

3.  Mzdy a personalistika

Viac info

4.  Ďalšie služby

Viac info

Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadom našich služieb

Kontaktujte nás