Vedieme Vaše účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo

Spoločnosť poskytuje komplexné služby spojené s vedením jednoduchého účtovníctva pre malé a stredné firmy fyzických a právnických osôb. V tejto oblasti zabezpečujeme vedenie nasledovných evidencií:

  • vedenie peňažného denníka
  • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
  • vedenie pokladničnej knihy v EUR aj v cudzej mene
  • vedenie evidencie majetku
  • vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty
  • vedenie ostatných pomocných kníh
  • spracovanie daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty, dani z príjmov fyzických a právnických osôb, dani z motorových vozidiel, prehľadov a hlásení
  • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
  • spracovanie ročnej závierky

Ponuka služieb

1.  Jednoduché účtovníctvo

Viac info

2.  Podvojné účtovníctvo

Viac info

3.  Mzdy a personalistika

Viac info

4.  Ďalšie služby

Viac info

Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadom našich služieb

Kontaktujte nás