Vedieme Vaše účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo:

Spoločnosť poskytuje komplexné služby spojené s vedením podvojného účtovníctva pre malé a stredné firmy fyzických a právnických osôb. V tejto oblasti zabezpečujeme vedenie nasledovných evidencií:

 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy v EUR aj v cudzej mene
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty
 • vedenie ostatných pomocných kníh
 • spracovanie daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty, dani z príjmov fyzických a právnických osôb, dani z motorových vozidiel, prehľadov a hlásení
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej závierky

Ponuka služieb

1.  Jednoduché účtovníctvo

Viac info

2.  Podvojné účtovníctvo

Viac info

3.  Mzdy a personalistika

Viac info

4.  Ďalšie služby

Viac info

Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadom našich služieb

Kontaktujte nás