Vedieme Vaše účtovníctvo

image image

Naša firma

Svojim zákazníkom ponúka komplexné služby v oblasti účtovníctva, či už jednoduchého alebo podvojného, miezd, personálnej agendy a ekonomického poradenstva. Účtovníctvo vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., všetkých daňových, sociálnych a zdravotných zákonov a ich ďalších novelizácií.

Využitím našich externých služieb je v prvom rade ušetrenie finančných prostriedkov na špecializovaného zamestnanca a v neposlednom rade ušetríte čas potrebný na naštudovanie platných zákonov a sledovanie zmien v daňových zákonoch.

Ponuka
našich služieb

Účtovníctvo vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., všetkých daňových, sociálnych a zdravotných zákonov a ich ďalších novelizácií.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadom našich služieb

Kontaktujte nás