Vedieme Vaše účtovníctvo

Mzdy a personalistika

Poskytujeme služby v oblasti komplexného vedenia miezd a personalistiky s ohľadom na dodržiavanie Zákona o ochrane osobných údajov.

  • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do poisťovní
  • evidencia dochádzky
  • spracovanie miezd
  • mzdové a evidenčné listy
  • potvrdenia o príjmoch
  • prehľady a daňové hlásenia
  • mesačné výkazy do poisťovní
  • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti

Ponuka služieb

1.  Jednoduché účtovníctvo

Viac info

2.  Podvojné účtovníctvo

Viac info

3.  Mzdy a personalistika

Viac info

4.  Ďalšie služby

Viac info

Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadom našich služieb

Kontaktujte nás